Word - Fördjupningskurs: Lär dig behärska Word i M365

Introduktion

Är du en erfaren användare av Word i M365 och vill ta dina färdigheter till nästa nivå? Då är denna fördjupningskurs perfekt för dig! I den här artikeln kommer vi att gå igenom avancerade funktioner och verktyg i Word som hjälper dig att effektivisera ditt arbete och skapa professionella dokument.

Mallar och teman

Word erbjuder ett brett utbud av mallar och teman för att hjälpa dig att skapa professionella dokument. Du kan använda befintliga mallar för brev, rapporter, och andra dokument, eller skapa egna mallar för att matcha dina behov. Genom att använda teman kan du också anpassa utseendet på dina dokument med färger, typsnitt och andra designelement.

Referenser och fotnoter

Word har många verktyg för att hantera referenser och fotnoter i dina dokument. Du kan lägga till källhänvisningar och bibliografier, skapa fotnoter och slutnoter, och använda inbyggda funktioner för att hantera referenser till tabeller och figurer. Genom att använda dessa verktyg kan du göra dina dokument mer professionella och tillförlitliga.

Automatisering och makron

Word har en mängd funktioner för att automatisera uppgifter och skapa egna makron. Du kan skapa egna kortkommandon, använda autokorrigering och autotext för att spara tid, och skapa egna makron för att automatisera vanliga uppgifter. Genom att använda dessa verktyg kan du göra ditt arbete snabbare och mer effektivt.

Relevanta nyckelord som är kopplade till Word-fördjupningskursen i M365

  1. Word
  2. M365
  3. Mallar
  4. Teman
  5. Referenser
  6. Automatisering

Sammanfattning:

Genom att använda mallar och teman, hantera referenser och fotnoter samt använda automatisering och makron kan du effektivisera ditt arbete och skapa professionella dokument i Word i M365. Denna fördjupningskurs lär dig avancerade funktioner och verktyg för att ta dina färdigheter till nästa nivå.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.