Varför är ej avdragsgilla kostnader viktiga att känna till för företag?

Introduktion

Som företagare är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som är avdragsgilla och vilka som inte är det. Att göra avdrag för kostnader kan minska företagets skattepliktiga vinst och därmed skatten som företaget betalar. Därför är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som inte är avdragsgilla för att undvika onödiga kostnader och undvika problem med skattemyndigheterna. I denna artikel kommer vi att titta närmare på ej avdragsgilla kostnader och deras betydelse för företagets ekonomi.

Vad är ej avdragsgilla kostnader?

Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som företaget har som inte kan dras av som kostnader för företagets verksamhet vid beskattningen. Detta kan inkludera kostnader för alkohol och underhållning, personliga utgifter för ägaren eller personalen och straffavgifter som påförs av myndigheter.

Varför är det viktigt att känna till ej avdragsgilla kostnader?

Det är viktigt att känna till ej avdragsgilla kostnader för att undvika onödiga kostnader och problem med skattemyndigheterna. Om företaget gör avdrag för kostnader som inte är avdragsgilla kan det leda till en högre skatteskuld och eventuella böter eller straffavgifter.

Att undvika ej avdragsgilla kostnader kan också hjälpa företaget att göra en mer korrekt bedömning av sin ekonomiska prestation. Om ej avdragsgilla kostnader tas med i beräkningen kan det leda till en felaktig uppfattning om företagets ekonomiska styrka och prestation.

Exempel på ej avdragsgilla kostnader

Några exempel på ej avdragsgilla kostnader inkluderar:

  • Alkohol och underhållning
  • Personliga utgifter för ägaren eller personalen
  • Privat användning av företagets fordon eller lokaler
  • Böter och straffavgifter från myndigheter
  • Kostnader för marknadsföring av politiska partier eller organisationer

Relevanta nyckelord som är kopplade till ej avdragsgilla kostnader:

  1. Beskattning
  2. Skattepliktig vinst
  3. Skattemyndigheter
  4. Korrekt redovisning
  5. Böter

Sammanfattning:

Ej avdragsgilla kostnader är utgifter som inte kan dras av som kostnader för företagets verksamhet vid beskattningen och kan inkludera kostnader för alkohol och underhållning, personliga utgifter för ägaren eller personalen och straffavgifter från myndigheter. Det är viktigt att känna till ej avdragsgilla kostnader för att undvika onödiga kostnader och problem med skattemyndigheterna. Om företaget gör avdrag för kostnader som inte är avdragsgilla kan det leda till en högre skatteskuld och eventuella böter eller straffavgifter. Att undvika ej avdragsgilla kostnader kan också hjälpa företaget att göra en mer korrekt bedömning av sin ekonomiska prestation.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.