Lex Maria -Vårdskada - Utbildning Online

Inledning

Vårdskador är ett allvarligt problem som påverkar både patienter och sjukvården. En vårdskada kan leda till försämrad hälsa, längre vårdtider och ökade kostnader. Enligt Lex Maria är det skyldighet för sjukvården att rapportera och utreda allvarliga vårdskador. Men vad kan man göra för att förebygga vårdskador? En lösning kan vara att utbilda personalen genom onlineutbildning. I denna artikel kommer vi att diskutera fördelarna med onlineutbildning för att minska risken för vårdskador enligt Lex Maria.

Vad är Lex Maria?

Lex Maria är en lag som infördes 1998 och som kräver att sjukvården ska anmäla allvarliga vårdskador och dödsfall som har inträffat i samband med vården. Syftet med Lex Maria är att förbättra patientsäkerheten och minska risken för vårdskador i framtiden.

Vad räknas som en vårdskada?

En vårdskada kan vara allt från en mindre skada till en allvarlig komplikation som leder till permanenta skador eller dödsfall. Exempel på vårdskador kan vara felaktig medicinering, felaktig diagnos eller bristande hygien.

Fördelar med onlineutbildning för att förebygga vårdskador enligt Lex Maria

Onlineutbildning kan vara ett effektivt sätt att utbilda personalen om hur man kan förebygga vårdskador enligt Lex Maria. Här är några fördelar med onlineutbildning:

 • Alla har samma kunskap
 • Flexiblitet
 • Går att fortbildas när tid finns över
 • Uppfyll lagkrav och av myndigheters rekommendationer
 • Kostnadseffektivt
 • Tidsmässigt effektivt
 • Inga vikarier behöver kallas in till verksamheten

Vad bör jag mer veta om avseende onlineutbildning kring vårdskador och Lex Maria?

Under utbildningen får du en grundläggande kunskap om lagens krav. Du får lära dig om vårdskador och hanteringen av lex Maria samt historiken bakom lex Maria (utredningen av det inträffade). Utbildningen tar upp alla olika involverade parters aspekter kopplat till regelverket om vårdskador.

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar eller vill arbeta inom privata hälso- och sjukvård eller kommun och landsting.

Framför allt är utbildningen viktig för dig med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhetschef, enhetschef, MAS eller MAR. Lex Maria är en basutbildning alla ska ha gått och bör repetera regelbundet.

Slutsats:

I en onlineutbildning i Lex Maria och vårdskador får du lära dig om regelverk och ansvar. Utbildningen är lämplig för dig som arbetar inom kommun, region eller hos privat vårdföretag. Oavsett om du avser att arbeta som personlig assistent eller som läkare är en utbildning i Lex Maria nyttig. För många yrkesgrupper är utbildningen förenat med krav med återcertifiering vart annat år.

Relevanta nyckelord kopplat till utbildningen

 1. Vårdskador utbildning online
 2. Lex Maria utbildning online
 3. Vårdskador distansutbildning
 4. Lex Maria distansutbildning
 5. Vårdskador webbutbildning
 6. Lex Maria webbutbildning
 7. LSS utbildning online
 8. Vårdutbildning online

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.