Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra - En översikt av undantag i upphandlingsprocessen

Introduktion

Upphandlingsprocessen är en viktig del av den offentliga sektorn där en upphandlande myndighet söker att ingå avtal med en leverantör för att tillhandahålla varor eller tjänster. Men det finns vissa undantag som en upphandlande myndighet inte behöver följa. I denna artikel ger vi en översikt av dessa undantag och vad de innebär.

Upphandlingsdirektivets undantag

Upphandlingsdirektivet innehåller en lista över undantag som en upphandlande myndighet inte behöver följa. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, situationer där endast en viss leverantör kan tillhandahålla de krävda varorna eller tjänsterna, eller där upphandlingen skulle vara skadlig för den allmänna ordningen eller säkerheten.

Anskaffning av mindre värde

En upphandlande myndighet behöver inte följa samma strikta förfaranden för anskaffning av mindre värde, där det belopp som behöver anskaffas är under tröskelvärdena som fastställts i upphandlingsreglerna.

Avrop på ramavtal

En upphandlande myndighet kan göra direktavrop på ett befintligt ramavtal utan att behöva genomföra en fullständig upphandlingsprocess igen.

Samordnade upphandlingar

En upphandlande myndighet kan också delta i samordnade upphandlingar med andra myndigheter, där man kan dra nytta av stordriftsfördelar och minska kostnaderna.

Relevanta nyckelord som är kopplade till ämnet:

  • Upphandlingsprocess
  • Upphandlingsdirektivet
  • Undantag
  • Mindre värde
  • Tröskelvärden
  • Avrop på ramavtal
  • Samordnade upphandlingar

Sammanfattning:

Det finns vissa undantag i upphandlingsprocessen som en upphandlande myndighet inte behöver följa, inklusive situationer där endast en viss leverantör kan tillhandahålla de krävda varorna eller tjänsterna eller där upphandlingen skulle vara skadlig för den allmänna ordningen eller säkerheten. En upphandlande myndighet behöver inte heller följa samma strikta förfaranden för anskaffning av mindre värde eller kan göra direktavrop på ett befintligt ramavtal. Dessutom kan en upphandlande myndighet delta i samordnade upphandlingar med andra myndigheter för att dra nytta av stordriftsfördelar och minska kostnaderna. Det är viktigt att upphandlande myndigheter är medvetna om dessa undantag och vet när de kan tillämpas för att göra upphandlingsprocessen så effektiv och kostnadseffektiv som möjligt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.