Vad är Subkutan Injektion? - En Översikt

Introduktion

Subkutan injektion är en medicinsk procedur som involverar injektion av läkemedel under huden. Detta görs vanligtvis genom att använda en nål och en spruta, och läkemedlet injiceras i ett fettvävnadsområde under huden. Denna typ av injektion används för att administrera vissa typer av läkemedel och vacciner, och är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

När används subkutan injektion?

Subkutan injektion används för att administrera läkemedel som är utformade för att absorberas långsamt i blodet. Detta inkluderar insulin, vilket används för att behandla diabetes, och vissa typer av vacciner. Subkutan injektion kan också användas för att administrera andra läkemedel som är utformade för att absorberas långsamt i kroppen.

Hur utförs subkutan injektion?

För att utföra en subkutan injektion, förbereder sjuksköterskan eller läkaren läkemedlet och injektionsutrustningen. Sedan placeras en nål i ett fettvävnadsområde under huden, vanligtvis i magen, låret eller överarmen. När nålen är på plats injiceras läkemedlet långsamt under huden.

Relevanta nyckelord som är kopplade till Subkutan Injektion:

  1. Subkutan injektion
  2. Läkemedel
  3. Vacciner
  4. Insulin
  5. Absorption
  6. Injektionsutrustning

Sammanfattning:

Subkutan injektion är en medicinsk procedur som involverar injektion av läkemedel under huden. Detta används för att administrera läkemedel som är utformade för att absorberas långsamt i blodet, inklusive insulin och vissa vacciner. För att utföra en subkutan injektion, placeras en nål i ett fettvävnadsområde under huden och läkemedlet injiceras långsamt. Genom att förstå vad subkutan injektion är och när den används kan man ta lämpliga åtgärder för att hantera sjukdomar och tillstånd som kräver denna typ av behandling.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.