Utsökningsrätt - från Inkassolagen till utmätning - Utbildning Online

Inledning

När det gäller skulder och obetalda fakturor kan utsökningsrätt vara ett verktyg för att driva in pengar. Men vad är egentligen utsökningsrätt och hur fungerar det? Genom vår onlineutbildning kommer du att lära dig allt om utsökningsrätt och hur det kan användas för att driva in skulder.

Vad är utsökningsrätt?

Utsökningsrätt är en rätt för borgenärer att ta betalt för obetalda skulder genom att ta beslag på tillgångar hos gäldenären. Det kan vara allt från lön till fastigheter och andra tillgångar. Utsökningsrätt regleras i Inkassolagen och Utsökningsbalken.

Hur fungerar utsökningsrätt?

För att använda sig av utsökningsrätt krävs det att man har en obetald skuld och har försökt driva in den genom påminnelser och inkassokrav. Om detta inte fungerar kan man begära utmätning av tillgångar hos gäldenären. Detta görs genom Kronofogdemyndigheten, som har befogenhet att verkställa utmätningar.

Vilka tillgångar kan utmätas?

I princip kan alla tillgångar som gäldenären äger utmätas, inklusive fastigheter, lön, bankkonton, bilar och andra tillgångar. Det finns dock vissa undantag, till exempel viss personlig egendom och verktyg som används i näringsverksamhet.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Utsökningsrätt
  2. Inkassolagen
  3. Utsökningsbalken
  4. Utmätning av tillgångar
  5. Kronofogdemyndigheten
  6. Fastighetsutmätning

Sammanfattning:

Utsökningsrätt kan vara ett användbart verktyg för att driva in skulder och få betalt för obetalda fakturor. Genom vår onlineutbildning kommer du att lära dig allt om utsökningsrätt och hur den fungerar från Inkassolagen till utmätning. Anmäl dig till vår utbildning idag för att få en bättre förståelse för hur du kan använda utsökningsrätt för att driva in obetalda skulder.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.