Trakasserier och sexuella trakasserier - Utbildning Online

Inledning

Trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen är allvarliga problem som kan påverka en persons välbefinnande och arbetsprestation. Det är viktigt att alla anställda och arbetsgivare är medvetna om dessa problem och vet hur man förebygger och hanterar dem. Denna onlineutbildning är utformad för att lära ut kunskap om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och hur man förebygger och hanterar dessa problem.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier är oönskat beteende som kan vara kränkande eller nedvärderande för den som utsätts för det. Sexuella trakasserier är en specifik form av trakasserier som handlar om sexuell närmande eller annat sexuellt beteende som upplevs som oönskat eller kränkande.

Vilka är viktiga aspekter att känna till om trakasserier och sexuella trakasserier?

För att förebygga och hantera trakasserier och sexuella trakasserier är det viktigt att känna till följande aspekter:

  • Vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier
  • Vilka konsekvenser det kan få för både den som utsätts och för arbetsplatsen som helhet
  • Hur man kan förebygga och hantera dessa problem

Vad innefattar onlineutbildningen i trakasserier och sexuella trakasserier?

Onlineutbildningen i trakasserier och sexuella trakasserier ger en grundlig genomgång av vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier och deras konsekvenser. Utbildningen innehåller också information om hur man förebygger och hanterar dessa problem på arbetsplatsen.

Hur kan denna utbildning hjälpa mig?

Denna onlineutbildning i trakasserier och sexuella trakasserier kan hjälpa dig att bli medveten om vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier och hur man förebygger och hanterar dessa problem på arbetsplatsen. Genom att delta i denna utbildning kan du lära dig om viktiga aspekter att känna till om trakasserier och sexuella trakasserier samt hur man kan förebygga och hantera dem.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen i trakasserier och sexuella trakasserier:

  1. Trakasserier
  2. Sexuella trakasserier
  3. Förebyggande
  4. Hantering
  5. Arbetsmiljö
  6. Onlineutbildning

Sammanfattning:

Denna onlineutbildning i trakasserier och sexuella trakasserier ger en grundlig genomgång av vad som räknas som trakasserier och sexuella trakasserier, deras konsekvenser och hur man förebygger och hanterar dessa problem på arbetsplatsen. Genom att delta i denna utbildning kan du öka din medvetenhet om trakasserier och sexuella trakasserier samt lära dig hur du kan bidra till att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.