Scarf-modellen - Utbildning Online

Inledning

Utbildning online kan vara en fantastisk möjlighet att lära sig nya saker och utveckla dina kunskaper och färdigheter på ett bekvämt sätt. Men det kan också vara utmanande att hålla sig motiverad och fokuserad när du studerar på egen hand. I den här artikeln kommer vi att titta på hur du kan använda ASSAR-modellen, SCARF-modellen och stresshantering för att få ut det mesta av din onlineutbildning och minska stressen under studierna.

ASSAR-modellen – Skapa en plan för din utbildning online

ASSAR-modellen står för Action, Structure, Support, Accountability och Reflection (Åtgärd, Struktur, Stöd, Ansvar och Reflektion). Detta är en modell som kan hjälpa dig att skapa en plan för din utbildning online och hålla dig motiverad under hela processen.

Åtgärd (Action)

Först och främst måste du ta åtgärder för att komma igång med din onlineutbildning. Skapa en plan för när och hur du ska studera. Ställ upp realistiska mål för vad du vill uppnå under kursen eller programmet. Använd ett schema för att hålla dig organiserad och undvik att missa deadlines.

Struktur (Structure)

Att ha en strukturerad plan är avgörande för att hålla motivationen uppe. Skapa en tidsplan som passar dig och som hjälper dig att hålla en balans mellan dina studier och andra åtaganden. Prioritera dina studier och undvik distraktioner som sociala medier och TV.

Stöd (Support)

Att ha stöd från familj, vänner eller kollegor kan vara till stor hjälp när du studerar online. Dela din plan med dem och be om deras stöd och uppmuntran. Du kan också ansluta dig till online-grupper eller forum där du kan dela erfarenheter och få hjälp och råd från andra studenter.

Ansvar (Accountability)

Att ta ansvar för din utbildning online är en viktig del av ASSAR-modellen. Håll dig själv ansvarig genom att sätta upp mål och deadline för dina studier. Försök att följa din tidsplan och undvik att skjuta upp saker. Om du har svårt att hålla dig själv ansvarig kan du be en vän eller kollega att fungera som din “accountability partner”.

Reflektion (Reflection)

Att reflektera över din inlärning

När det kommer till att hantera stress på jobbet, finns det många olika strategier som man kan använda sig av. En av de mest effektiva strategierna är att använda sig av ASSAR-modellen, som är en metod som hjälper dig att hantera din stress genom att identifiera de faktorer som orsakar den och sedan arbeta med dem på ett strukturerat sätt.

ASSAR-modellen är uppdelad i fem olika steg, där varje steg fokuserar på en specifik faktor som kan orsaka stress på jobbet. De fem stegen i ASSAR-modellen är:

  1. Awareness (medvetenhet): Första steget är att bli medveten om de faktorer som orsakar stress på jobbet. Detta kan inkludera allt från hög arbetsbelastning till dålig kommunikation med kollegor och chefer.
  2. Stressor Identification (identifiering av stressfaktorer): Det andra steget handlar om att identifiera de specifika faktorerna som orsakar din stress. Det kan vara bra att göra en lista över dessa faktorer för att ha en bättre överblick.
  3. Strategy Selection (val av strategi): När du har identifierat dina stressfaktorer är det dags att välja en strategi för att hantera dem. Det kan inkludera allt från att ändra din arbetsmiljö till att ta en paus och göra något som du tycker är roligt.
  4. Action Implementation (genomförande av åtgärder): Nästa steg är att genomföra de åtgärder som du har valt för att hantera din stress. Det kan innebära att du måste prata med din chef eller kollegor för att få stöd, eller att du måste ta en paus och göra något som hjälper dig att slappna av.
  5. Review (översyn): Slutligen är det viktigt att du regelbundet överser dina strategier för att se om de fungerar eller om du behöver göra några justeringar.

Genom att använda dig av ASSAR-modellen kan du få en bättre förståelse för vad som orsakar din stress och hur du kan hantera den på ett mer effektivt sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns någon universell lösning på stresshantering, och att det kan ta tid att hitta en strategi som fungerar för dig.

En annan modell som kan vara användbar för att hantera stress på jobbet är SCARF-modellen. SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness, och är en metod som fokuserar på att stärka dessa fem faktorer för att minska stress och öka välbefinnandet på jobbet.

När det gäller att utbilda sig i stresshantering och använda sig av modeller som ASSAR och SCARF, finns det många onlineutbildningar som kan vara till hjälp. Det är viktigt att välja en utbildning som passar dina behov och som är baserad på vetenskapliga principer.

Slutsats:

I slutändan är det viktigt att komma ihåg att stress på jobbet är vanligt.

Om det känns som att stressen tar överhanden i din vardag är det dags att vidta åt gärder. Oroar du dig över att inte kunna hantera pressen på jobbet eller i skolan? Då är du inte ensam. Många människor idag upplever stress och dess påverkan på hälsan är väl dokumenterad. Men det finns hjälp att få och det behöver inte vara komplicerat. Genom att lära dig ASSAR-modellen och SCARF-modellen för stresshantering kan du bättre hantera dina stressnivåer och uppnå en mer balanserad tillvaro.

Relevanta nyckelord kopplat till utbildningen

  1. SCARF utbildning online
  2. ASSAR-modellen utbildning online
  3. Stresshantering utbildning online
  4. Personlig effektivitet utbildning online

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.