Så hanterar du trakasserier och sexuella trakasserier

Introduktion

Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga problem som kan påverka både arbetsmiljön och de drabbade personerna. Det är viktigt att ta tag i problemet och agera för att skapa en säker och trygg arbetsplats för alla.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier är en form av diskriminering som kan bestå av verbala eller fysiska övergrepp, hot, förolämpningar, eller andra handlingar som skapar en hotfull eller kränkande miljö. Sexuella trakasserier är en specifik form av trakasserier som har ett sexuellt syfte eller innehåll.

Hur hanterar man trakasserier och sexuella trakasserier?

Det är viktigt att agera snabbt och effektivt när man upptäcker trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det första steget är att skapa en policy för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier, samt att ge alla anställda en tydlig förståelse av vad som anses vara oacceptabelt beteende.

Om trakasserier eller sexuella trakasserier ändå uppstår, är det viktigt att agera snabbt och utreda situationen noggrant. De drabbade personerna ska ges stöd och hjälp, och den som har utfört trakasserierna ska ställas till svars för sina handlingar.

Relevanta nyckelord som är kopplade till ämnet:

  • Trakasserier
  • Sexuella trakasserier
  • Diskriminering
  • Policy
  • Arbetsmiljö
  • Stöd och hjälp

Sammanfattning:

Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga problem som kan ha en negativ inverkan på både de drabbade personerna och hela arbetsmiljön. Det är viktigt att agera snabbt och effektivt när man upptäcker trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det första steget är att skapa en policy för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier, samt att ge alla anställda en tydlig förståelse av vad som anses vara oacceptabelt beteende. Om trakasserier eller sexuella trakasserier ändå uppstår, är det viktigt att agera snabbt och utreda situationen noggrant, samt att ge stöd och hjälp till de drabbade personerna. Anmäl oacceptabelt beteende så snart som möjligt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.