Så gör du en kassaflödesanalys - steg för steg guide

Introduktion

Att ha koll på företagets ekonomi är avgörande för att säkerställa att företaget fortsätter att vara lönsamt och hållbart på lång sikt. En viktig del av att förstå företagets ekonomi är att göra en kassaflödesanalys, som ger en översikt över hur pengarna rör sig in och ut ur företaget. I denna artikel kommer vi att gå igenom steg för steg hur du kan göra en kassaflödesanalys för ditt företag.

Vad är en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är en finansiell rapport som visar hur pengarna rör sig in och ut ur företaget under en viss tidsperiod. Analysen visar företagets likvida medel, det vill säga hur mycket pengar som finns tillgängliga för företaget att använda för att betala räkningar och investera i verksamheten. Kassaflödesanalysen kan hjälpa företagare att fatta beslut om hur man bäst kan använda företagets pengar.

Hur gör man en kassaflödesanalys?

För att göra en kassaflödesanalys behöver man samla in finansiella data från olika källor, till exempel balansräkningen, resultaträkningen och företagets bankkontoutdrag. Sedan går man igenom de olika posterna och klassificerar dem i tre kategorier: operativt kassaflöde, investeringskassaflöde och finansieringskassaflöde.

Operativt kassaflöde: Detta är kassaflödet som genereras av företagets verksamhet, till exempel intäkter från försäljning och utbetalningar för varor och tjänster.

Investeringskassaflöde: Detta är kassaflödet som genereras av investeringar i tillgångar, till exempel inköp av utrustning och fastigheter.

Finansieringskassaflöde: Detta är kassaflödet som genereras av finansieringsaktiviteter, till exempel lån eller utdelning till aktieägare.

När man har klassificerat de olika posterna i de tre kategorierna, summerar man sedan kassaflödet för varje kategori och beräknar det totala kassaflödet för perioden.

Relevanta nyckelord som är kopplade till kassaflödesanalys:

  1. Företagsekonomi
  2. Finansiell rapportering
  3. Likvida medel
  4. Operativt kassaflöde
  5. Investeringskassaflöde
  6. Finansieringskassaflöde

Få full koll på företagets ekonomi med en kassaflödesanalys.

Genom att samla in finansiella data och klassificera dem i olika kategorier kan du få en överblick över hur pengarna rör sig in och ut ur företaget. Att förstå företagets kassaflöde kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om hur du ska investera företagets pengar och hur du kan öka företagets lönsamhet och hållbarhet på lång sikt. Så om du vill ha full koll på ditt företags ekonomi, följ vår steg för steg guide för att göra en kassaflödesanalys idag.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.