OneNote 2016 - Grundkurs: Lär dig använda OneNote för effektiv informationhantering

Introduktion

OneNote är en programvara för digitala anteckningar som gör det enkelt att samla och organisera information på ett effektivt sätt. OneNote 2016 är den senaste versionen av programvaran och erbjuder användare ett antal kraftfulla verktyg för att hantera och organisera information. I denna grundkurs kommer vi att ta dig igenom grunderna i OneNote 2016, inklusive hur du kan skapa anteckningar, organisera information och dela information med andra.

Skapa anteckningar i OneNote 2016

Att skapa anteckningar i OneNote 2016 är en enkel process. Du kan skapa anteckningar på olika sätt, exempelvis genom att skriva, klippa och klistra in eller dra och släppa information. Du kan också använda verktyg som skisser och ritningar för att göra dina anteckningar mer visuella och lättförståeliga.

Organisera information i OneNote 2016

OneNote 2016 erbjuder användare ett antal verktyg för att organisera sin information på ett effektivt sätt. Du kan organisera dina anteckningar genom att skapa flikar och sidor, använda taggar och söka efter information med hjälp av sökfunktionen. Du kan också använda verktyg som kategorier och mappar för att organisera din information på ett mer detaljerat sätt.

Dela information i OneNote 2016

OneNote 2016 gör det enkelt att dela information med andra. Du kan dela dina anteckningar med andra användare genom att använda funktioner som samarbete, synkronisering och exportera till andra format. Du kan också använda verktyg som e-post och delade anteckningar för att göra din information mer tillgänglig för andra.

Använda OneNote 2016 för att öka produktiviteten

OneNote 2016 kan hjälpa dig att öka din produktivitet genom att ge dig en central plats att samla och organisera din information. Genom att använda verktyg som påminnelser, uppgiftslistor och flaggor kan du också hålla koll på viktiga uppgifter och deadlines. OneNote 2016 är också integrerat med andra program i Microsoft Office-sviten, vilket gör det enkelt att importera och exportera information mellan olika program.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Grundkurs i OneNote 2016
  2. Skapa anteckningar i OneNote 2016
  3. Organisera information i OneNote 2016
  4. Dela information i OneNote 2016
  5. Öka produktiviteten med OneNote 2016
  6. OneNote 2016 och Microsoft Office-sviten

Sammanfattning:

OneNote 2016 är en kraftfull programvara för digitala anteckningar som kan hjälpa dig att hantera och organisera din information på ett effektivt sätt. I denna grundkurs har vi tagit dig igenom grunderna i OneNote 2016, inklusive hur du kan skapa anteckningar, organisera information och dela information med andra. Genom att använda verktyg som flikar, sidor, taggar och sökfunktionen kan du organisera din information på ett detaljerat och effektivt sätt. OneNote 2016 är också integrerat med andra program i Microsoft Office-sviten, vilket gör det enkelt att importera och exportera information mellan olika program. Genom att använda OneNote 2016 kan du öka din produktivitet och effektivitet inom informationshantering.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.