Nöhra - Utbildning Online

### Inledning

Förändring är en oundviklig del av företagsvärlden, men att genomföra förändringar kan vara en utmaning. Nöhra-modellen är en metod för förändringsledning som har visat sig vara framgångsrik för många företag. Här är allt du behöver veta om Nöhra-modellen.

Vad är Nöhra-modellen?

Nöhra-modellen är en metod för förändringsledning som utvecklades av Professor Klaus Nöhr vid handelshögskolan i Berlin. Modellen består av sex steg som hjälper företag att genomföra förändringar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Skapa en brännande plattform

Det första steget i Nöhra-modellen är att skapa en brännande plattform för förändringen. Detta innebär att definiera varför förändringen är nödvändig och vad som kommer att uppnås genom den. Det är viktigt att kommunicera denna plattform tydligt och engagera alla berörda parter.

Skapa ett stödjande team

Det andra steget i Nöhra-modellen är att skapa ett stödjande team. Detta team bör bestå av personer med olika bakgrund och kompetenser som kan hjälpa till att driva förändringen framåt. Det är också viktigt att skapa en kultur av tillit och öppenhet inom teamet.

Skapa en vision

Det tredje steget i Nöhra-modellen är att skapa en vision för förändringen. Denna vision bör vara inspirerande och tydlig och kommuniceras till alla berörda parter. Det är viktigt att visionen är realistisk och möjlig att uppnå.

Skapa handlingsplaner

Det fjärde steget i Nöhra-modellen är att skapa handlingsplaner för att genomföra förändringen. Dessa handlingsplaner bör vara specifika och realistiska och innehålla tydliga mål och tidsramar. Det är också viktigt att involvera alla berörda parter i skapandet av handlingsplanerna.

Implementera förändringen

Det femte steget i Nöhra-modellen är att implementera förändringen. Detta innebär att genomföra handlingsplanerna och säkerställa att förändringen sker på ett strukturerat och kontrollerat sätt. Det är viktigt att kommunicera regelbundet och tydligt med alla berörda parter under denna process.

Konsolidering och förbättring

Det sista steget i Nöhra-modellen är konsolidering och förbättring. Detta innebär att utvärdera och reflektera över förändringen och se till att den fortsätter att vara hållbar på lång sikt. Det är också viktigt att ta lärdomar från förändringsprocessen och använda dem för att förbättra processen i framtiden.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Förändringsledning
  2. Nöhra-modellen
  3. Stödjande team
  4. Handlingsplaner
  5. Implementering
  6. Konsolidering

Sammanfattning

Nöhra-modellen är en välbeprövad metod för förändringsledning som har hjälpt många företag att lyckas med sina förändringar. Genom att följa modellens sex steg – att skapa en brännande plattform, skapa ett stödjande team, skapa en vision, skapa handlingsplaner, implementera förändringen och konsolidering och förbättring – kan företag genomföra förändringar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.