Ljung och Sjöberg - Utbildning Online

Inledning

Att ha en säker arbetsmiljö är en grundläggande rättighet för alla anställda, men det är också ett ansvar för arbetsgivaren att se till att det finns en lämplig policy för alkohol och droger på arbetsplatsen. Genom att ta en utbildning om identifiering av alkohol och droger kan du som arbetsgivare eller anställd lära dig att identifiera varningstecken för missbruk och förebygga skador. Ljung och Sjöberg erbjuder en onlineutbildning som är anpassad för att hjälpa dig att upptäcka alkohol och droger på arbetsplatsen och skapa en säkrare arbetsmiljö.

Varför är en onlineutbildning om identifiering av alkohol och droger viktigt?

Några vanliga skäl till varför utbildningar om att identifiera och agera kring alkohol och droger på arbetsplatser är:

 • Säker arbetsmiljö
 • Förebyggande av skador
 • Anställdas hälsa och välbefinnande

En onlineutbildning om identifiering av alkohol och droger är viktig för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Genom att ha kunskap om hur man identifierar varningstecken för missbruk och droganvändning på arbetsplatsen kan man förebygga skador och minimera risken för olyckor. Dessutom kan en onlineutbildning om identifiering av alkohol och droger öka medvetenheten om anställdas hälsa och välbefinnande.

Vad kan du lära dig under Ljung och Sjöbergs onlineutbildning?

 • Identifiering av alkohol och droger på arbetsplatsen
 • Säkerhetsrutiner och policyer
 • Förebyggande av drog- och alkoholrelaterade skador

Ljung och Sjöbergs onlineutbildning fokuserar på att lära deltagarna att identifiera alkohol och droger på arbetsplatsen, samt att implementera lämpliga säkerhetsrutiner och policyer för att förebygga drog- och alkoholrelaterade skador. Utbildningen ger också deltagarna verktyg för att hantera situationer där en anställd kan misstänkas för att använda droger eller alkohol på jobbet.

Vad är fördelarna med att ta en onlineutbildning om identifiering av alkohol och droger?

Direkta fördelar med att gå en utbildning online jämfört med i fysisk gruppform är

 • Flexibilitet
 • Anonymitet kring känsliga frågor
 • Kostnadseffektivitet
 • Tillgänglighet

Slutsats:

I en onlineutbildning i om alkohol och droger på arbetsplatser är inte bara en fråga om lönsamhet och arbetsmiljö utan även om medmänsklighet. Ljung & Sjöberg har erkänt bra utbildningar online som är mycket populära.

Relevanta nyckelord kopplat till utbildningen

 1. Identifiera alkohol och droger på arbetsplatsen utbildning online
 2. Alkohol och droger arbetsmiljö utbildning online
 3. Webbutbildning alkohol och droger
 4. Beroendeproblematik på arbetsplatser utbildning online

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.