Lex Sarah - Utbildning Online

Inledning

Att ta sin utbildning online har blivit allt mer populärt de senaste åren, inte minst på grund av pandemin. Men hur kan man få ut mesta möjliga av sin utbildning online? Det är där Lex Sarah kommer in i bilden. Lex Sarah är en lag som säger att alla verksamheter som bedriver vård och omsorg har en skyldighet att systematiskt arbeta med kvalitetsfrågor för att förebygga och upptäcka brister. Men Lex Sarah kan också användas på andra områden, som till exempel utbildning online. I denna artikel kommer vi att titta på hur du kan använda Lex Sarah för att ta din utbildning online till en ny nivå.

Vad får man lära sig i Lex Sarah onlineutbildning?

Du får lära dig om begreppet Lex Sarah, om bakgrunden till varför Lex Sarah finns som begrepp. Om du väljer rätt utbildningsföretag kommer Sarah själv att berätta sin historia, något som Diploma Utbildning kanske är ensamma om.

Huvuddelen av utbildningen rör Socialsstyrelsens råd och om tillämpning av regelverket i praktiken.

Fördelar med utbildning online för Lex Sarah

 • Repetera utbildningen när du vill
 • Uppfyll lagkrav
 • Flexibilitet: Genom att ta en utbildning online för problemlösning kan du lära dig på dina egna villkor och i din egen takt. Du kan lära dig när och var du vill, så länge du har tillgång till en dator och internetuppkoppling.
 • Uppfyll Socialstyrelsens rekommendation om att utbildningen skall gås vart annat år
 • Interaktivitet
 • Kostnadseffektivitet
 • Tillgänglighet
 • Diskutera på högre nivå, vid arbetsplatsträffar APT, efter det att alla redan gått utbildningen digitalt före er träff

Bakgrunden till att Lex Sarah finns som online utbildning

Lex Sarah är en lag som infördes för att skydda de mest sårbara i samhället, som äldre och funktionshindrade personer. Det är en lag som kräver att alla organisationer inom vård och omsorg ska rapportera avvikelser, såsom missförhållanden, vårdskador och brister i vårdkvaliteten. För att uppfylla kraven i Lex Sarah måste organisationer se till att deras personal är korrekt utbildad och att de är medvetna om sina skyldigheter. Utbildning online är ett utmärkt val för organisationer som vill uppfylla kraven i Lex Sarah på ett effektivt och lättillgängligt sätt.

Vem bör gå Lex Sarah utbildning online?

Kort svar: Alla som arbetar inom LSS och SOL eller vill söka arbete inom vård och omsorg bör gå Lex Sarah och diplomera sig.

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera avvikelser, missförhållanden och risker för missförhållanden.

Därmed skall alla som omfattas av lagen, vid en anställning, ett konsultarbete, ett uppdrag, en praktikperiod eller som på annat sätt möter brukare och patienter och liknande få ta del av kunskapen, vilket innebär gå en utbildning.

Slutsats:

Troligen ska du som läser denna artikel enligt lag gå Lex Sarah för din yrkesroll. Med fördel rekommenderar du din chef att du skall få gå utbildningen online för att spara tid, kostnad och kunna repetera utbildningen när du behöver.

Relevanta nyckelord kopplat till utbildningen

 1. Lex Sarah onlineutbildning
 2. Lex Sarah utbildning online
 3. Lex Sarah distansutbildning
 4. Lex Sarah digital kurs
 5. Lex Sarah webbutbildning
 6. Lex Sarah Diplomautbildning
 7. Socialtjänstlagen
 8. Rapporteringsplikt
 9. Vård och omsorg
 10. Kvalitetssäkring
 11. Anmälan

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.