Lex maria- Utbildning Online

### Inledning

Vårdpersonal har ett stort ansvar att ge patientsäker vård. Men ibland uppstår det misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Därför finns det en lag som kallas Lex Maria som är till för att förebygga och minska risken för vårdskador. Men vad är Lex Maria och hur fungerar den? I denna onlineutbildning kommer du lära dig mer om Lex Maria och dess betydelse för vården i Sverige.

Vad är Lex Maria?

Lex Maria är en lag som infördes 1998 efter en tragisk händelse där en kvinna dog på grund av vårdslöshet. Lagen kräver att vårdgivare måste rapportera alla allvarliga vårdskador och oönskade händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet är att öka patientsäkerheten genom att identifiera och analysera händelser för att sedan vidta åtgärder för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Hur fungerar Lex Maria?

När en vårdskada eller oönskad händelse inträffar ska det rapporteras till IVO. Därefter görs en utredning av händelsen och dess orsaker. Resultatet av utredningen används för att vidta åtgärder för att förebygga att liknande händelser sker igen. Vårdgivaren måste också informera patienten om vad som har hänt och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra att samma sak inträffar igen.

Vad täcker vår onlineutbildning i Lex Maria?

I vår onlineutbildning i Lex Maria kommer du att lära dig allt du behöver veta om lagen och dess tillämpning. Vi kommer att täcka ämnen som rapportering av tillbud och misstag, utredning av händelser, kommunikation med patienter och deras anhöriga, samt hur man förebygger liknande händelser i framtiden. Du kommer också att lära dig hur man hanterar Lex Maria-fall och hur man kan förhindra att de uppstår.

Varför ska du ta vår onlineutbildning i Lex Maria?

Att förstå Lex Maria och dess tillämpning är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården eller som har intresse för området. Vår onlineutbildning ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att kunna hantera alla aspekter av lagen. Kursen är också utformad för att vara flexibel och passa din livsstil. Du kan ta kursen när det passar dig och i din egen takt.

Relevanta nyckelord kopplat till utbildningen

  • Lex Maria
  • Sjukvårdspersonal
  • Rapportering av tillbud och misstag
  • Utredning av händelser
  • Kommunikation med patienter och anhöriga
  • Lex Maria-fall

Sammanfattning

Lex Maria är en viktig lag för alla som arbetar inom sjukvården eller som har intresse för området. Vår onlineutbildning i Lex Maria ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att bli en expert på ämnet. Kursen täcker ämnen som rapportering av tillbud och misstag, utredning av händelser, kommunikation med patienter och deras anhöriga och förebyggande åtgärder. Anmäl dig idag och ta nästa steg i din karriär genom att bli en expert på Lex Maria!

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.