IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv - Utbildning Online

Inledning

IT-säkerhet och dataskydd har aldrig varit viktigare för organisationer än idag. GDPR, eller dataskyddsförordningen, infördes 2018 för att skydda individers personliga integritet och stärka deras rättigheter. I denna onlineutbildning i IT-säkerhet och GDPR ur ett tekniskt perspektiv kommer du att lära dig grunderna i IT-säkerhet och hur man kan uppfylla GDPR:s krav på ett tekniskt sätt.

Vad är IT-säkerhet och GDPR?

IT-säkerhet handlar om att skydda organisationers dator- och nätverkssystem från hot och attacker. GDPR, å andra sidan, är en förordning som syftar till att skydda individers personliga integritet och rättigheter genom att reglera hur organisationer hanterar personuppgifter.

Tekniskt perspektiv på GDPR

GDPR har tekniska krav som organisationer måste uppfylla för att skydda personuppgifter. Detta inkluderar kryptering av personuppgifter, säkerhetstester av IT-system och implementering av skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter.

Grundläggande IT-säkerhetstekniker

För att skydda organisationens IT-system och uppfylla GDPR:s krav krävs grundläggande IT-säkerhetstekniker. Detta inkluderar att implementera brandväggar, uppdatera programvara och system, använda starka lösenord och användarkonton, och utbilda personalen i säkerhet.

Onlineutbildning i IT-säkerhet och GDPR

Denna onlineutbildning i IT-säkerhet och GDPR ur ett tekniskt perspektiv kommer att ge dig en grundläggande förståelse för IT-säkerhet och GDPR:s tekniska krav. Du kommer att lära dig grundläggande IT-säkerhetstekniker och hur man uppfyller GDPR:s krav på ett tekniskt sätt. Dessutom kommer du att få praktiska verktyg och tekniker för att säkra organisationens dataskydd och uppfylla GDPR:s krav.

Sammanfattning:

IT-säkerhet och GDPR är viktiga för att skydda organisationers dataskydd och uppfylla GDPR:s krav. Denna onlineutbildning i IT-säkerhet och GDPR ur ett tekniskt perspektiv kommer att ge dig en grundläggande förståelse för IT-säkerhet och GDPR:s tekniska krav. Utforska IT-säkerhetens och GDPR:s värld och säkra organisationens dataskydd genom denna onlineutbildning.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. IT-säkerhet
  2. Dataskydd
  3. GDPR
  4. Personuppgifter
  5. Tekniska krav
  6. Onlineutbildning

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.