Hot och våld - Grundkurs - Utbildning Online

Inledning

Hot och våld på arbetsplatsen kan vara en allvarlig risk för anställdas säkerhet och hälsa. Vår onlineutbildning om hot och våld ger dig de verktyg och kunskaper som behövs för att hantera dessa risker på ett effektivt sätt och skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

Vad lär du dig i vår onlineutbildning?

I vår onlineutbildning om hot och våld lär du dig hur du kan identifiera potentiella hot och våldssituationer på arbetsplatsen och hantera dessa situationer på ett säkert och professionellt sätt. Du lär dig också om förebyggande åtgärder och hur man skapar en säker och trygg arbetsmiljö.

Fördelarna med onlineutbildning

Att delta i vår onlineutbildning ger dig möjlighet att lära dig när och var du vill. Utbildningen är anpassningsbar efter dina egna behov och tidsramar, vilket gör det möjligt för dig att kombinera utbildning med arbete på ett effektivt sätt. Dessutom behöver du inte resa någonstans för att delta i utbildningen, vilket sparar både tid och pengar.

Vem är utbildningen lämplig för?

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar inom områden där hot och våld kan förekomma, exempelvis inom sjukvård, socialtjänst, skola eller kundtjänst. Kursen är särskilt lämplig för chefer, ledare och arbetsmiljöansvariga.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Hot och våld
  2. Arbetsmiljö
  3. Säkerhet
  4. Förebyggande åtgärder
  5. Chefer
  6. Ledare
  7. Arbetsmiljöansvariga

Sammanfattning:

Delta i vår onlineutbildning om hot och våld för att lära dig hur du kan hantera hot och våld på arbetsplatsen och skapa en säker och trygg arbetsmiljö. Kursen är lämplig för alla som arbetar inom områden där hot och våld kan förekomma, och är särskilt lämplig för chefer, ledare och arbetsmiljöansvariga.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.