Formativ bedömning - Utbildning Online

Inledning

Formativ bedömning är en viktig del av undervisningen som kan hjälpa eleverna att förbättra sin inlärning genom att ge dem feedback på deras prestationer under undervisningens gång. Med vår online-utbildning kan du lära dig om formativ bedömning och dess roll i undervisningen.

Vad är formativ bedömning?

Formativ bedömning är en metod för att kontinuerligt bedöma elevernas kunskaper och färdigheter under lärandet. Syftet är att kunna ge feedback och stödja eleverna i deras lärande och utveckling, istället för att bara bedöma dem vid ett slutligt prov eller en tentamen. Formativ bedömning kan vara både formell och informell, och används för att stödja elevernas lärande på alla nivåer.

Hur fungerar formativ bedömning?

Formativ bedömning fungerar genom att lärare kontinuerligt bedömer elevernas kunskaper och färdigheter genom att använda olika bedömningsverktyg och tekniker. Det kan handla om att använda observation, muntliga bedömningar, skriftliga bedömningar och självbedömningar. Genom att använda formativ bedömning kan lärare ge feedback och stödja elevernas lärande på ett mer effektivt sätt.

Fördelar med online utbildning i formativ bedömning

En av fördelarna med vår online utbildning i formativ bedömning är att du kan lära dig i din egen takt och på dina egna villkor. Du behöver inte anpassa ditt schema för att kunna delta i en traditionell utbildning. Dessutom kan du lära dig att använda formativ bedömning för att stödja elevernas lärande på ett mer effektivt sätt, vilket kan hjälpa till att förbättra deras resultat och utveckling.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar för alla lärare, pedagoger och studenter som vill lära sig mer om formativ bedömning och hur man kan använda det för att stödja elevernas lärande och utveckling. Det kan också vara lämpligt för föräldrar som vill lära sig mer om hur de kan stödja sina barn i deras lärande.

Vad du kommer att lära dig

Under vår online utbildning i formativ bedömning kommer du att lära dig allt du behöver veta för att kunna använda metoden på ett effektivt sätt. Du kommer att lära dig hur man kan planera och genomföra formativ bedömning, hur man kan använda olika bedömningsverktyg och tekniker, och hur man kan ge konstruktiv feedback till eleverna. Du kommer också att lära dig om hur formativ bedömning kan användas för att förbättra elevernas lärande och utveckling, och hur man kan integrera den i undervisningen.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Formativ bedömning
  2. Inlärning
  3. Feedback
  4. Implementering av formativ bedömning
  5. Effektiv användning av formativ bedömning

Sammanfattning:

Formativ bedömning är en viktig del av undervisningen som kan hjälpa eleverna att förbättra sin inlärning genom att ge dem feedback på deras prestationer under undervisningens gång. Med vår online-utbildning kan du lära dig om formativ bedömning och dess roll i undervisningen. Vi går igenom vad formativ bedömning är och ger exempel på hur den kan implementeras i olika undervisningssituationer. Vi ger också tips på hur man kan implementera formativ bedömning i undervisningen och hur man kan säkerställa att den används på ett effektivt sätt. Genom att ta denna utbildning kan du vara säker på att du har de rätta kunskaperna för att öka elevernas inlärning och prestation genom effektiv användning av formativ bedömning.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.