Feedback - utbildning Online

Introduktion

Utbildning online har blivit allt vanligare, särskilt i ljuset av den pågående pandemin. Många företag och skolor har övergått till digitala plattformar för att möjliggöra fjärrinlärning och skapa en flexibel inlärningsmiljö. Men medan fördelarna med onlineutbildning är många, kan det också finnas utmaningar att övervinna. En av dessa utmaningar är att skapa en engagerande och effektiv inlärningsupplevelse för eleverna. Här är där feedback kommer in i bilden.

Varför är feedback viktigt i onlineutbildning?

Feedback är viktigt i alla utbildningsmiljöer, men det är särskilt viktigt i onlineutbildning. När eleverna studerar på egen hand, utan lärarens närvaro, är det lätt för dem att känna sig isolerade eller förvirrade. Feedback ger eleverna en känsla av att de är på rätt väg och att deras ansträngningar uppmärksammas. Det ger också eleverna möjlighet att förbättra och utveckla sina färdigheter och kunskaper.

Vilka områden bör du ge feedback på?

  1. Innehåll – Ge feedback på elevernas förståelse av ämnet och kvaliteten på deras svar och kommentarer.
  2. Presentation – Ge feedback på elevernas språkliga och grammatiska färdigheter, samt deras presentationsteknik.
  3. Feedback – Ge feedback på elevernas förmåga att ge och ta emot feedback, samt deras förmåga att använda feedback för att förbättra sitt arbete.
  4. Aktiviteter – Ge feedback på elevernas engagemang och deltagande i onlineaktiviteter, samt deras förmåga att tillämpa vad de har lärt sig i praktiken.
  5. Lärplattform – Ge feedback på användarvänlighet och navigering av lärplattformen, samt på eventuella tekniska problem som kan uppstå.

Vad är Feedback och varför är det viktigt?

Feedback är en återkoppling som du får på dina prestationer, som är avgörande för din personliga och professionella utveckling. Genom feedback kan du förstå vilka styrkor du har och var du kan förbättra dig. Feedback är också ett verktyg som används för att förbättra lärandeupplevelsen.

Vilka sökord är relevanta för utbildning online i feedback?

  1. Feedback
  2. Kommunikation och feedback
  3. Feedbacksamtal
  4. Ny som chef
  5. Motiverande samtal

Sammanfattning

Att arbeta med feedback är viktigare än tidigare. Gå gärna onlineutbildning i feedbacksamtal eller i kommunikation med inriktning på feedback.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.