Excel - Fördjupningskurs - M365 - Utbildning Online

Inledning

Excel är ett av de mest använda verktygen för datamanipulation och analys i dagens arbetsliv. För att utnyttja programmet på bästa sätt och öka sin produktivitet på arbetsplatsen krävs en djupare förståelse av dess avancerade funktioner och tekniker. Denna fördjupningskurs i Excel för Microsoft 365 ger deltagarna en möjlighet att utveckla sina kunskaper och lära sig använda Excel mer effektivt.

Avancerade funktioner – Användning av funktioner för att lösa komplexa problem

Excel innehåller ett stort antal avancerade funktioner som kan användas för att lösa komplexa problem. Denna utbildning online lär ut hur man använder dessa funktioner för att lösa avancerade problem och för att analysera data på ett effektivt sätt. Deltagarna lär sig också att kombinera flera funktioner för att skapa mer komplexa beräkningar.

Datahantering – Effektiv organisering och manipulation av data

En effektiv hantering av data är avgörande för att kunna använda Excel på ett optimalt sätt. Denna utbildning online lär ut tekniker för att organisera och manipulera data på ett effektivt sätt. Deltagarna lär sig hur man sorterar, filtrerar och formaterar data på ett sätt som gör det lätt att förstå och använda.

Visualisering av data – Skapa lättförståeliga diagram och tabeller

Visualisering av data är en viktig del av Excel-användning. Genom att skapa lättförståeliga diagram och tabeller kan man effektivt kommunicera resultat och analyser till andra på arbetsplatsen. Denna utbildning online lär ut tekniker för att skapa snygga och lättförståeliga diagram och tabeller.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Excel
  2. Microsoft 365
  3. Fördjupningskurs
  4. Funktioner
  5. Datahantering
  6. Visualisering av data

Sammanfattning:

Excel är ett av de mest använda verktygen för datamanipulation och analys på arbetsplatsen. För att använda programmet på ett effektivt sätt krävs en djupare förståelse av dess avancerade funktioner och tekniker. Denna fördjupningskurs i Excel för Microsoft 365 ger deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och lära sig använda Excel mer effektivt, med fokus på avancerade funktioner, datahantering och visualisering av data.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.