Excel 2016 - Grundkurs - Utbildning Online

Inledning

Excel 2016 är ett av de mest använda verktygen för datamanipulation och analys på arbetsplatser runt om i världen. För att använda programmet på ett effektivt sätt och öka produktiviteten på arbetsplatsen krävs en grundläggande förståelse av dess funktioner och användning. Denna grundkurs i Excel 2016 ger deltagarna en möjlighet att lära sig grunderna i Excel 2016 och använda verktyget på ett effektivt sätt.

Grundläggande funktioner – Användning av grundläggande funktioner för att manipulera data

Excel 2016 innehåller en mängd grundläggande funktioner som kan användas för att manipulera data. Denna utbildning online lär ut hur man använder dessa funktioner för att manipulera data på ett effektivt sätt. Deltagarna lär sig hur man skapar enkla beräkningar, formaterar celler och använder funktioner som SUM, AVERAGE och MAX.

Formatering – Användning av formatering för att göra data mer lättförståelig

Formatering är en viktig del av Excel 2016-användning. Genom att använda formatering kan man göra data mer lättförståelig och lättläst. Denna utbildning online lär ut tekniker för att använda formatering på ett effektivt sätt för att göra data mer lättförståelig.

Skapa diagram – Användning av diagram för att visualisera data

Diagram är en viktig del av Excel 2016-användning. Genom att använda diagram kan man visualisera data på ett lättförståeligt sätt och effektivt kommunicera resultat och analyser till andra på arbetsplatsen. Denna utbildning online lär ut tekniker för att skapa enkla diagram och använda dem på ett effektivt sätt.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Excel 2016
  2. Grundkurs
  3. Funktioner
  4. Formatering
  5. Skapa diagram
  6. Utbildning online

Sammanfattning:

Excel 2016 är ett viktigt verktyg för datamanipulation och analys på arbetsplatser runt om i världen. Denna grundkurs i Excel 2016 ger deltagarna en möjlighet att lära sig grunderna i Excel 2016 och använda verktyget på ett effektivt sätt. Kursen fokuserar på grundläggande funktioner, formatering och skapande av diagram, och ger deltagarna en förståelse för hur man manipulerar data och gör det lättförståeligt och effektivt att visualisera data. Genom att lära sig använda grundläggande funktioner kan deltagarna manipulera data på ett effektivt sätt och skapa enklare beräkningar. Formatering är också en viktig del av Excel 2016-användning, och denna kurs lär ut tekniker för att använda formatering på ett effektivt sätt för att göra data mer lättförståelig. Genom att lära sig skapa enkla diagram kan deltagarna också effektivt kommunicera resultat och analyser till andra på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.