Excel 2016 - Fördjupningskurs - Utbildning Online

Inledning

Excel 2016 är ett kraftfullt verktyg för datamanipulation och analys som används på arbetsplatser runt om i världen. För att utnyttja programmet på bästa sätt och öka produktiviteten på arbetsplatsen krävs en fördjupad förståelse av dess avancerade funktioner och tekniker. Denna fördjupningskurs i Excel 2016 ger deltagarna en möjlighet att utveckla sina kunskaper och lära sig använda Excel mer effektivt.

Avancerade funktioner – Användning av funktioner för att lösa komplexa problem

Excel 2016 innehåller ett stort antal avancerade funktioner som kan användas för att lösa komplexa problem. Denna utbildning online lär ut hur man använder dessa funktioner för att lösa avancerade problem och för att analysera data på ett effektivt sätt. Deltagarna lär sig också att kombinera flera funktioner för att skapa mer komplexa beräkningar.

Datahantering – Effektiv organisering och manipulation av data

En effektiv hantering av data är avgörande för att kunna använda Excel 2016 på ett optimalt sätt. Denna utbildning online lär ut tekniker för att organisera och manipulera data på ett effektivt sätt. Deltagarna lär sig hur man sorterar, filtrerar och formaterar data på ett sätt som gör det lätt att förstå och använda.

Visualisering av data – Skapa lättförståeliga diagram och tabeller

Visualisering av data är en viktig del av Excel 2016-användning. Genom att skapa lättförståeliga diagram och tabeller kan man effektivt kommunicera resultat och analyser till andra på arbetsplatsen. Denna utbildning online lär ut tekniker för att skapa snygga och lättförståeliga diagram och tabeller.

Relevanta nyckelord som är kopplade till utbildningen:

  1. Excel 2016
  2. Fördjupningskurs
  3. Avancerade funktioner
  4. Datahantering
  5. Visualisering av data
  6. Utbildning online

Sammanfattning:

Excel 2016 är ett kraftfullt verktyg för datamanipulation och analys på arbetsplatser runt om i världen. För att använda programmet på ett effektivt sätt krävs en fördjupad förståelse av dess avancerade funktioner och tekniker. Denna fördjupningskurs i Excel 2016 ger deltagarna möjlighet att utveckla sina kunskaper och lära sig använda Excel mer effektivt, med fokus på avancerade funktioner, datahantering och visualisering av data. Genom att lära sig använda avancerade funktioner kan deltagarna lösa mer komplexa problem och analysera data på ett mer effektivt sätt. En effektiv datahantering är också avgörande för att kunna använda Excel på ett optimalt sätt, och denna kurs lär ut tekniker för att organisera och manipulera data på ett effektivt sätt. Genom att lära sig skapa snygga och lättförståeliga diagram och tabeller kan deltagarna också effektivt kommunicera resultat och analyser till andra på arbetsplatsen.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.