Egenavgifter i enskild firma - vad det är och hur det fungerar

Introduktion

Som enskild firma är det viktigt att ha koll på sina egenavgifter, eftersom det är en avgift som måste betalas för att finansiera sociala förmåner som sjukförsäkring, föräldrapenning och pension. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad egenavgifter är och hur det fungerar för enskilda firmor.

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är en avgift som enskilda firmor måste betala till staten för att finansiera sociala förmåner som sjukförsäkring, föräldrapenning och pension. Avgiften är baserad på företagarens egna inkomst och betalas månadsvis till Skatteverket. Egenavgifterna är en del av företagarens totala skatter och avgifter.’Egenavgifter är en avgift som enskilda firmor måste betala till staten för att finansiera sociala förmåner som sjukförsäkring, föräldrapenning och pension. Avgiften är baserad på företagarens egna inkomst och betalas månadsvis till Skatteverket. Egenavgifterna är en del av företagarens totala skatter och avgifter.

Hur beräknas egenavgifter?

Egenavgifterna baseras på företagarens egna inkomst och beräknas på årsbasis. För att beräkna egenavgifterna för en månad delar man företagarens årsinkomst med 12. Egenavgifterna är en procentuell avgift och varierar beroende på vilken typ av social förmån som finansieras. För sjukförsäkring är avgiften 10,21%, för föräldrapenning 2,64% och för allmän pension 28,97%.

Vilka förmåner finansieras av egenavgifter?

Egenavgifterna finansierar sociala förmåner som sjukförsäkring, föräldrapenning och pension. Det innebär att företagare som betalar egenavgifter också är berättigade till dessa förmåner vid sjukdom, föräldraledighet eller ålderdom.

Relevanta nyckelord som är kopplade till egenavgifter i enskild firma:

  1. Företagsskatt
  2. Sociala förmåner
  3. Sjukförsäkring
  4. Föräldrapenning
  5. Pension

Sammanfattning:

Egenavgifter är en avgift som enskilda firmor måste betala för att finansiera sociala förmåner som sjukförsäkring, föräldrapenning och pension. Avgiften baseras på företagarens egna inkomst och betalas månadsvis till Skatteverket. Det är viktigt att som enskild firma ha koll på sina egenavgifter för att undvika påföljder och förseningar. Genom att betala egenavgifter är företagaren berättigad till sociala förmåner vid sjukdom, föräldraledighet eller ålderdom.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.