Bemötande engelska - Utbildning Online

Inledning

Att ha förmågan att bemöta och kommunicera på engelska är en viktig färdighet i dagens globala arbetsmiljö. I denna onlineutbildning kommer du att lära dig hur man kommunicerar effektivt på engelska, oavsett om det är i affärssammanhang eller i sociala situationer.

Språkliga grunder och grammatik

I denna del av utbildningen kommer du att lära dig om språkliga grunder och grammatik som är nödvändiga för att kunna kommunicera effektivt på engelska. Du kommer att lära dig om engelska verb, substantiv, adjektiv och adverb, samt hur man använder dem korrekt i olika situationer.

Affärskommunikation på engelska

I denna del av utbildningen kommer du att lära dig om affärskommunikation på engelska, inklusive hur man skriver professionella e-postmeddelanden, gör presentationer och förhandlar på engelska. Du kommer också att lära dig om olika affärstermer och uttryck som används på engelska.

Socialt bemötande på engelska

I denna del av utbildningen kommer du att lära dig om socialt bemötande på engelska, inklusive hur man gör introduktioner, småpratar och uttrycker sig i olika sociala sammanhang. Du kommer också att lära dig om kulturella skillnader och hur man anpassar sitt språk och sitt beteende till olika kulturella kontexter.

Relevanta sökord som är kopplade till utbildningen

  • Engelska språkliga grunder och grammatik
  • Affärskommunikation på engelska
  • Professionell e-postskrivning på engelska
  • Affärstermer och uttryck på engelska
  • Socialt bemötande på engelska
  • Kulturella skillnader i engelska språket
  • Engelska för affärer och sociala situationer

Sammanfattning:

I denna onlineutbildning om bemötande på engelska kommer du att lära dig om hur man kommunicerar effektivt på engelska i både affärssammanhang och sociala situationer. Du kommer lära dig om språkliga grunder och grammatik, affärskommunikation på engelska, professionell e-postskrivning, socialt bemötande på engelska, samt kulturella skillnader i engelska språket.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.