Bedömning för lärande - Utbildning Online

Inledning

Bedömning för lärande är en viktig del av utbildningsprocessen, där lärare och utbildare bedömer elevernas prestationer och framsteg för att hjälpa dem att lära och utvecklas. I denna onlineutbildning kommer du att lära dig om olika metoder för bedömning för lärande och hur du kan använda dem för att stödja elevernas lärande.

Metoder för bedömning för lärande

I denna del av utbildningen kommer du att lära dig om olika metoder för bedömning för lärande, inklusive formativ bedömning, självbedömning och kamratbedömning. Du kommer att lära dig hur du kan använda dessa metoder för att ge feedback och stödja elevernas lärande. Du kommer också att få tips och råd om hur du kan utforma bedömningsuppgifter som är relevanta, meningsfulla och engagerande för eleverna.

Implementering av bedömning för lärande i klassrummet

I denna del av utbildningen kommer du att lära dig om hur du kan implementera bedömning för lärande i klassrummet. Du kommer att lära dig hur du kan använda bedömning för lärande för att planera och utveckla undervisningen och hur du kan integrera bedömningsmetoder i din undervisning. Du kommer också att få tips och råd om hur du kan använda teknik för att underlätta bedömning för lärande i klassrummet.

Relevanta sökord som är kopplade till utbildningen

  • Bedömning för lärande
  • Formativ bedömning
  • Självbedömning
  • Kamratbedömning
  • Bedömningsuppgifter
  • Implementering av bedömning för lärande
  • Teknik för bedömning för lärande

Sammanfattning:

Bedömning för lärande är en viktig del av utbildningsprocessen, där lärare och utbildare bedömer elevernas prestationer och framsteg för att hjälpa dem att lära och utvecklas. I denna onlineutbildning kommer du att lära dig om olika metoder för bedömning för lärande, inklusive formativ bedömning, självbedömning och kamratbedömning, och hur du kan använda dem för att stödja elevernas lärande. Du kommer också att lära dig om hur du kan implementera bedömning för lärande i klassrummet och hur du kan använda teknik för att underlätta bedömning för lärande.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.