BAS P och BAS U - Vad du behöver veta om brandskydd på byggarbetsplatser

Introduktion

Brandskydd är en viktig del av säkerheten på byggarbetsplatser och det är viktigt att ha rätt kunskaper och utrustning för att minska risken för skador och olyckor. BAS P och BAS U är två begrepp som används inom brandskydd på byggarbetsplatser. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad BAS P och BAS U är och deras roll i brandskydd på byggarbetsplatser.

BAS P – Byggarbetsplatsens ansvariga samordnare för skydd och säkerhet

BAS P står för Byggarbetsplatsens Ansvarige Samordnare för Skydd och Säkerhet. Det är den person som har det övergripande ansvaret för brandskyddet på byggarbetsplatsen och som samordnar de olika säkerhetsåtgärderna. BAS P är också ansvarig för att upprätta en skyddsplan för byggarbetsplatsen och se till att den följs.

BAS U – Brandskyddsansvarig BAS U står för

Brandskyddsansvarig. Det är den person som har det specifika ansvaret för brandskyddet på byggarbetsplatsen. BAS U ser till att brandskyddsutrustningen är på plats och fungerar som den ska och att alla arbetstagare på byggarbetsplatsen är utbildade i brandskydd. BAS U är också ansvarig för att ta fram en plan för brandbekämpning och se till att alla på byggarbetsplatsen vet vad de ska göra i händelse av en brand.

Krav på BAS P och BAS U Enligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bas och bas-p ska det finnas en BAS P på varje byggarbetsplats där fler än en entreprenör är verksam. För att vara BAS P krävs en viss utbildning och kompetens. På större byggarbetsplatser krävs även en BAS U som har liknande krav på utbildning och kompetens.

Relevanta nyckelord som är kopplade till BAS P och BAS U inom brandskydd på byggarbetsplatser:

  1. Byggarbetsplats
  2. Brandskydd
  3. Säkerhet
  4. Skyddsplan
  5. Utbildning
  6. Kompetens
  7. Entreprenörer
  8. Arbetsmiljöverket

Sammanfattning:

BAS P och BAS U är två viktiga begrepp inom brandskydd på byggarbetsplatser. BAS P är den person som har det övergripande ansvaret för brandskyddet på byggarbetsplatsen och BAS U är den person som har det specifika ansvaret för brandskyddet. Båda kräver utbildning och kompetens och är viktiga för att minska risken för skador och olyckor på byggarbetsplatser. Relevant nyckelord inkluderar byggarbetsplats, brandskydd, säkerhet, utbildning och brandbekämpning.

Diploma Premium

All utbildning online till ett pris

Få obegränsad tillgång till hundratals utbildningar i ett helt år.

Utbildning när & var du vill

Utbildas via din dator, mobil eller surfplatta.

Kompetensutveckling

Ta del av hundratals diplomerande utbildningar.

Utbildning i din egen takt

Titta, lyssna och repetera hur mycket du vill.

© 2022-2023 Diploma Group AB. Alla rättigheter reserverade.